چیلر هوا خنک اسکرال

قابلیت ها

1-مجهز به اواپراتور پوسته لوله
2-مجهز به اکسپنشن ولو الکترونیکی
3-مجهز به سیستم کنترلی هوشمند PLC/Microprocessor
4-مجهز به سیستم حفاظتی Antifreeze
5-مجهز به نمایشگر HMI
6-مجهز به سیستم کنترل جریان الکتریکی و کنترل فاز
7-امکان اتصال به شبکه اینترنت و BMS
8-قابلیت ماژول کردن دستگاه ها تا ظرفیت 1500(kW)
9-قابلیت ثبت هشدارهای ایجاد شده در سیستم
10-طراحی بر اساس موقعیت جغرافیایی محل نصب (ارتفاع از سطح دریا، دمای خشک و تر محیط)