برجهای خنک کننده گالوانیزه

برج های خنک کننده فلزی این شرکت بر اساس استاندارد ARTM-G در ظرفیت های 10 الی 1200 تن تبرید از نوع سانترفیوژ و طرح بالتیمورساخته می شوند. بدنه این دستگاه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب 1.5 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی هوا خشک می باشد. اتصال تمامی بدنه و قسمت های مختلف برج توسط پیچ و مهره گالوانیزه صورت می پذیرد و سطح خیس شونده (پکینگ ها) از جنس PVC به ضخامت 300 الی 350 میکرون با گام های متفاوت است. نازل های دستگاه از نوع پلاستیکی بوده و فشار پشت آن ها می بایست 3-5 psi (Lb/in²) باشد. تشت جمع آوری آب برج خنک کننده به منظور جلوگیری از خورندگی با رنگ اپوکسی پوشش داده می شود. کلیه بوشن های مورد استفاده در دستگاه شامل بوشن سرریز (Over flow)، پرکن سریع آب (Quick fill)، شناور (floater)، تخلیه (Drain) و مکش (Suction) از جنس گالوانیزه می باشد.