مبدلهای استیل

مبدل حرارتی بخشی از تجهیزات برای انتقال حرارت بهینه از یک سیال به سیال دیگر است. سیالات ممکن است با یک دیواره از هم جدا شود، به طوری که هرگز مخلوط و یا در تماس مستقیم نباشند. آنها به طور گسترده در گرمایش، تبرید، تهویه مطبوع، نیروگاه ها، کارخانه های شیمیایی، صنایع پتروشیمی، فرآیند گاز طبیعی و تصفیه فاضلاب استفاده می شود. مثال کلاسیک مبدل حرارتی در پالایشگاه های نفت یافت می شود. مورد استفاده مبدل های حرارتی استیل زمانی است که شرایط محیطی یا سیال اجازه استفاده از مبدل حرارتی استاندارد را نمی دهد مانند صنایع غذایی یا محصولات دارویی، با توجه به ماهیت تخصصی این محصول، مبدل های حرارتی استیل ARTMAN بر اساس نیازهای مشتری ساخته می شوند. با ارائه اطلاعات کارکرد مانند دمای ورودی و جریان سیال، ARTMAN می تواند مبدل حرارتی مناسب را برای درخواست شما تامین کند.