کندانسینگ یونیت

← وظیفه کندانسینگ یونیت تقطیر مبرد بخار شده است. در طول این سیکل حرارت جذب شده توسط مبرد باید به ماده دیگری که می تواند آب یا هوا باشد، منتقل شود. از این رو کندانسینگ یونیت ها به مدل های هواخنک و آب خنک تقسیم بندی می شود. از اجزای مختلف این دستگاه می توان به کمپرسور، کندانسور، فن، تجهیزات کنترلی و … اشاره کرد.


← کندانسینگ یونیت هوا خنک
کندانسینگ یونیت های هوا خنک کاربرد زیادی در سیستم های سرمایشی دارد و از مزیت های آن می توان به هزینه اولیه پایین اشاره کرد. سیستم های هوا خنک برای کارکرد بهینه نیازمند سرویس یکبار و یا دو بار در سال را دارند در حالیکه سیستم آب خنک نیازمند مراقبت های معمول است.


← کندانسینگ یونیت آب خنک
کندانسینگ یونیت های آب خنک بازدهی بالایی دارند. در مجموع نمونه های آب خنک انرژی کمتری مصرف می کند که می تواند به صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه ها منجر شود. از دیگر مزیت های این مدل دستگاه می توان به افزایش طول عمر و همچنین کارکرد بهتر در دماهای بالا اشاره کرد.