کندانسور آب خنک

این مدل از کندانسورها حرارت را به خارج از محیط دفع می کند و به راحتی نصب می گردند. متداول ترین موارد استفاده این مدل کندانسورها در یخچال و فریزرهای خانگی و سیستم های تهویه مطبوع واحدهای مسکونی تجاری اداری و صنعتی میباشد. از ویژگی های مهم کندانسورهای هواخنک این است که به راحتی تمیز می شوند. زیرا مواد زائد می تواند عملکرد کندانسور را با مشکل جدی روبرو کند. در این مدل کندانسورها می¬توان از جریان همرفت اجباری ایجاد شده توسط فن بهره گرفت.