کندانسور آب خنک

این مدل کندانسورها اگرچه نصب و نگهداری گرانتری دارند، ولی بازدهی بالایی دارند. متدوال ترین موارد مصرف آنها استخرهای شنا، برای جریان آب شهر و تهویه مطبوع و صنعتی است ،این مدل کندانسورها نیازمند تعمیر و نگهداری منظم است، همچنین نیازمند یک برج خنک کننده برای حفظ آب در چرخه است. برای جلوگیری از خوردگی و به وجود آمدن جلبک، کندانسورهای آب خنک احتیاج به آب تغذیه ثابت همراه با تصفیه آب دارد. با توجه به کاربرد مورد نظر، شما می¬توانید از مدل کندانسورهای لوله در لوله (دو لوله)، پوسته و کویل یا پوسته و لوله انتخاب کنید.