اویل کولر

اویل کولر در صنایع مختلف مانند ماشین ابزار، صنایع حمل و نقل، هوا فضا، ساخت و ساز، صنعت، تجاری، فرآبندهای شیمیایی و الکترونیک استفاده می شود. روغن های اضافی که به طور معمول در فرآیند خنک کننده روغن سرد می شوند شامل روغن های روان کننده، روغن ترانسفورماتور، روغن¬های خنک کننده می باشند. دو نوع اصلی از اویل کولر وجود دارد: اویل کولر هیدرولیک و اویل کولر هوایی. اویل کولر هیدرولیک معمولا به شکل پوسته و لوله طراحی می شود که در آن غشای دیوارهای فلزی، به نام دیوار یا ورقه به عنوان هدایت کننده گرما بین دو سیال عمل می کند. روغن داغ در یک طرف غشا جریان دارد و گرمایش را به روغن های سردتر طرف دیگر غشا انتقال میدهد. انرژی حرارتی از نقطه گرمتر به نقطه سردتر برای رسیدن به تعادل انتقال می یابد. سطح بزرگتر در این غشا بر سرعت و بازدهی تاثیر می گذارد و انتقال حرارت را سریعتر و بازدهی را افزایش می دهد.  اویل کولرهای هوایی به طور معمول به شکل صفحه ای، صفحات و قاب و یا تخت طراحی می شوند که در آن گرما به طور مداوم از روغن گرم به هوا انتقال می یابد، بدون اینکه انرژی به فرایند اضافه شود. مفهوم پایه ای از یک اویل کولر هوایی این است که روغن گرم در یک طرف ورق فلزی نازک جریان می یابد در حالی که هوای نسبتا خنک تر در طرف دیگر است: این صفحه انتقال حرارت را بین روغن تا هوا آسان می کند. اویل کولرهای هوایی در مقایسه با سایر تجهیزات کولر روغن نیاز فضای کمتری نسبت به سایر انواع روغن دارند و همچنین وزن سبک تری دارند.