اواپراتور یونیت

  سرمایه گذاری در صنعت مدرن نشان می دهد ، که بالاترین دقت با زمان توقف صفر یک الزام مطلق برای یک فرآیند اقتصادی است. راه حل های خنک کننده آرتمن که به طور خاص برای کاربران صنعتی توسعه یافته است، کاملاً به نیاز صنعت برای کنترل دقیق دما و قابلیت اطمینان مطلق، 24 ساعت شبانه روز و 365 روز در سال پاسخ می دهد. هزینه اجرای نکردن راه حل های بهینه شده بسیار بیشتر از هزینه راه حل خنک کننده صنعتی آرتمن خواهد بود .

اواپراتور یونیت

اواپراتور یونیت از ویژگی ابعاد فشرده و سطح سروصدای بسیار کم برخوردار است.در ساختمان های دارای محدودیت معماری یا حساسیت به سروصدا کاربرد بسیار بالایی دارند. مصولات آرتمن  ویژگی استفاده از کمپرسورهای اسکرال-اسکرو یا سیلدر پیستونی را از 4 تا 1434 کیلو وات خنک کنندگی را دارا می باشد.