افترکولر و اینترکولر

برای تجهیزات خنک¬کننده گاز در ایستگاه¬های کمپرسور جهت حذف گرما از جریان گاز در مراحل فشرده¬سازی سیال (اینترکولر) یا پس از مرحله فشرده¬سازی (افترکولر) استفاده میشود. در بسیاری از موارد کاربردی که از موتورهای با قدرت بالا بهره می¬گیرند، از یک نوع اینترکولر و یا افترکولر استفاده می¬کنند. این دستگاه¬های مفید برای کنترل درجه حرارت و تنظیم سطح ایمنی مناسب هستند. بسیاری از محصولات را می¬توان برای یک پروژه خاص سفارشی برای ارائه بالاترین میزان بهره¬وری استفاده کرد. اینترکولر معمولا برای حذف گرمای تولید شده در حین مراحل مختلف کمپرسور طراحی می¬شود در حالی که افترکولر برای حذف گرما پس از فرآیند فشرده¬سازی مورد استفاده قرار می¬گیرد. از آنجا که اینترکولر و افترکولر در موارد کاربردی کمپرسور هوا ایده¬آل هستند، بسیاری از تولیدکنندگان این محصولات را برای طیف وسیعی از کمپرسورهای هوا ارائه می دهند. دو نوع اساسی اینترکولر و افترکولر برای اهداف صنعتی وجود دارد: هواخنک و آب خنک. اینترکولر و افترکولر هواخنک، با استفاده از هوای محیط برای خنک کردن هوای فشرده شده از یک کمپرسور هوا، شرایط مناسبی را ایجاد می¬کند. در اینترکولر آب خنک متداولترین طرح برای هوای فشرده، مبدل حرارتی پوسته و لوله است.اینترکولر آب خنک شامل یک پوسته با یک سری از لوله ها در داخل آن است. از مزایای استفاده از اینترکولر آب خنک می توان به انتقال حرارت بهتر و عدم نیاز به برق اشاره کرد.