در صنایع غذایی و آشامیدنی برای کاهش و کنترل مقدار باکتری مواد غذایی و آشامیدنی و فریز سریع مواد غذایی از قبل پخته شده، به خنک کننده های مختلفی برای کنترل دما نیاز می باشد. کنترل دما با دقت بالا در فرایندهای مختلف نیاز به اطمینان از افزایش بهره وری دارد ، باید اطمینان حاصل شود که محصول در شرایط دقیق به مرحله فرآیند تولید می رسد و از تغییر خصوصیات ارگانولپتیک بسیار مهم محصول نهایی مانند طعم ، رنگ و بو جلوگیری می کند. کاربردهای مختلفی که در آن از چیلرهای آرتمن استفاده می شود، می توان به خنک کننده های مستقیم غذاهای منجمد ، ماهی و ماکارونی گرفته تا خنک کننده غیرمستقیم لبنیات ، شکلات ، گوشت و نوشیدنی و آب میوه اشاره کرد.