آرتمن (کویل سازان آریا)

آرتمن (کویل سازان آریا) در طراحی، ساخت و تامین تجهیزات و اجزای تبرید فعالیت می کند.ساخت ، راه اندازی و خدمات پس از فروش اتاق های سرد صنعتی ، اهداف مهم این شرکت صادرات محصولات و رقابت با رقبا جهانی از نظر قیمت و کیفیت است.

0
تعداد محصولات
0
تعداد مشتریان
0
تعداد پرسنل
0
سابقه کاری